website

Telif Hakkı Beyanı


Ürün Özelleştiricimizi Kullanma

Bu uygulama ile bir fotoğraf, logo veya tasarım kullanmak için şunları beyan ve garanti edersiniz:

  • İçeriğin sahibi sizsiniz veya içerik kamu malıdır.

  • Bu tasarımı çoğaltmak için yasal hak ve yetkiye sahipsiniz.

  • Fikri mülkiyetle ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiası hakkında bilginiz yok.

  • İçerik, herhangi bir üçüncü şahsın mahremiyet, şöhret, manevi veya diğer haklarını ihlal etmez.

  • Çalışma iftira niteliğinde veya müstehcen değil

  • İçerik yasa dışı materyal içermiyor

  • İçerik, herhangi bir kişiyi ırk, din, ulusal köken, cinsel yönelim veya benzeri nedenlerle aşağılayan veya onlara saldıran materyal içermemektedir.

  • Bu telif hakkı beyanıyla çelişebilecek basılı materyallere itiraz etme hakkımız saklıdır.

  • Müşteri, Tapni'nin bitmiş ürünü pazarlama ve/veya reklam amacıyla fotoğraflamasına ve/veya kullanmasına izin verir. Tapni, müşteri tarafından gönderilen resimleri, ticari markalı logoları veya telif hakkıyla korunan materyalleri kar veya yeniden satış için kullanmayacaktır.

×